Ngày 16/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho bạn Cường (01237851869).Loại thiết bị: thẻ nhớ SD 8GB.Tình trạng : mất dữ liệu ảnh

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/5/2015 bạn Cường tới trung tâm mang theo 1 thẻ nhớ SD 8GB với tình trạng máy tính không truy cập được dữ liệu.trung tâm đã tiếp nhận xử lý và đã phục hồi dữ liệu thẻ nhớ thành công cho bạn Cường và bàn giao dữ liệu ngay trong ngày 16/5

IMG_0336[1]

 

Ngày 16/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho bạn Cường (01237851869).Loại thiết bị: thẻ nhớ SD 8GB.Tình trạng : mất dữ liệu ảnh
Rate this post

Comments

comments