Ngày 16/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Phú(0912211017). Loại thiết bị: ổ cứng máy Mac, dung lượng 250GB. Tình trạng: format ổ D trên HDH Windows.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Phú(0912211017). Loại thiết bị: ổ cứng máy Mac, dung lượng 250GB. Tình trạng: format ổ D trên HDH Windows.

APhus

Ngày 16/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Phú(0912211017). Loại thiết bị: ổ cứng máy Mac, dung lượng 250GB. Tình trạng: format ổ D trên HDH Windows.
Rate this post

Comments

comments