Ngày 17/07/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Lộc( 01676141607). Loại HDD WD 320GB. Tình trạng Bó cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/07/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Lộc( 01676141607). Loại HDD WD 320GB. Tình trạng Bó cơ.

20140718_142035

Comments

comments