Ngày 17/09/2014, cứu DL thành công cho a. Nghĩa(0912…373). Loại thiết bị: Maxtor 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/09/2014, cứu DL thành công cho a. Nghĩa(0912…373). Loại thiết bị: Maxtor 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

HDD3

Ngày 17/09/2014, cứu DL thành công cho a. Nghĩa(0912…373). Loại thiết bị: Maxtor 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments