Ngày 17/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho Khách hàng ở Thái Nguyên. Loại thiết bị: Seagate 80GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho Khách hàng ở Thái Nguyên. Loại thiết bị: Seagate 80GB. Tình trạng: Bad sector.

IMG_1339

Ngày 17/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho Khách hàng ở Thái Nguyên. Loại thiết bị: Seagate 80GB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments