Ngày 1/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Học ( 0983571999), KH Vĩnh Phúc. Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Học ( 0983571999), KH Vĩnh Phúc. Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A Học

Ngày 1/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Học ( 0983571999), KH Vĩnh Phúc. Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments