Ngày 18/07/2014, cứu DL thành công cho a. Dũng(0915…657). Loại thiết bị HDD 3.5 160GB. Tình trạng: Lỗi Bad sector+ kiến bò vào mặt đĩa.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/07/2014, cứu DL thành công cho a. Dũng(0915…657). Loại thiết bị HDD 3.5 160GB. Tình trạng: Lỗi Bad sector+ kiến bò vào mặt đĩa.

20140718_133549

Ngày 18/07/2014, cứu DL thành công cho a. Dũng(0915…657). Loại thiết bị HDD 3.5 160GB. Tình trạng: Lỗi Bad sector+ kiến bò vào mặt đĩa.
Rate this post

Comments

comments