Ngày 18/10/2014, cứu DL thành công cho A Tuấn (0976.200.079). Loại thiết bị: WD 250GB . Tình trạng: Cháy mạch+ Lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

WP_20141018_006

Ngày 18/10/2014, cứu DL thành công cho A Tuấn (0976.200.079). Loại thiết bị: WD 250GB . Tình trạng: Cháy mạch+ Lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments