Ngày 18/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tới( 0966…84). Loại thiết bị: Samsung 3.5, dung lượng 320GB. Tình trạng: Mất dữ liệu ổ D.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tới( 0966…84). Loại thiết bị: Samsung 3.5, dung lượng 320GB. Tình trạng: Mất dữ liệu ổ D.

a Tới

 

Comments

comments