Ngày 18/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho anh Công (0983301286).Loại thiết bị: Hitachi 5k-250-160GB.Tình trạng : Format nhầm

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/5/2015 anh Công mang tới trung tâm máy tính của mình với tình trạng format nhầm và yêu câu phục hồi dữ liệu.Trung tâm đã tiếm nhận và tiến hành sử lý sau 3 giờ đã phục hồi dữ liệu format nhầm thành công cho anh Chuẩn và bàn giao vào dữ liệu trong ngày 18/5

IMG_0347[1]

Comments

comments