Ngày 18/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho anh Sơn- Bệnh viện đa khoa Tỉnh Yên Bái (0912888145).Loại thiết bị: Server System X 146GB .Tình trạng : Lỗi cơ cả hai ổ cứng

Thu Huong Nguyễn

Đêm ngày 17/5/2015 Anh Sơn đang công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái mang tới trung tâm 2 ổ cứng server với tình trạng không nhận ổ cứng và yêu cầu phục hồi gấp dữ liệu trong 2 ổ cứng trên.Trung tâm đã tiếp nhận và sử lý ngay trong đêm.Sáng ngày 18/5 đã phục hồi dữ liệu server cho anh Sơn và bàn giao trong sáng ngày 18/2/2015

IMG_0348[1]

Ngày 18/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho anh Sơn- Bệnh viện đa khoa Tỉnh Yên Bái (0912888145).Loại thiết bị: Server System X 146GB .Tình trạng : Lỗi cơ cả hai ổ cứng
Rate this post

Comments

comments