Ngày 18/8/2015, cứu dữ liệu cho a.Dương (0903230034). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: Cháy PCB. ổ cứng không nhận.

Cường Mạnh

Ngày 18/8/2015, cứu dữ liệu cho a.Dương (0903230034). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: Cháy PCB. ổ cứng không nhận.

Seagate250

Ngày 18/8/2015, cứu dữ liệu cho a.Dương (0903230034). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: Cháy PCB. ổ cứng không nhận.
Rate this post

Comments

comments