NGÀY 19-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:Anh Điệp – Thanh Hóa box Seagate 250Gb Tình trạng: Badsector

Cường Mạnh

NGÀY 19-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:Anh Điệp– Thanh Hóa box Seagate 250Gb Tình trạng: Badsector

Comments

comments