Ngày 19/09/2014, cứu DL thành công cho a. Chức( 0904 722448). Loại thiết bị: Samsung Raid5. Tình trạng: Mất cấu hình Raid5.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/09/2014, cứu DL thành công cho a. Chức( 0904 722448). Loại thiết bị: Samsung Raid5. Tình trạng: Mất cấu hình Raid5.

dt3

Ngày 19/09/2014, cứu DL thành công cho a. Chức( 0904 722448). Loại thiết bị: Samsung Raid5. Tình trạng: Mất cấu hình Raid5.
Rate this post

Comments

comments