Ngày 19/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Bình( 0904…958). Loại thiết bị: HDD Boox 160GB. Tình trạng: Xóa nhầm Picture trong ổ lưu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Bình( 0904…958). Loại thiết bị: HDD Boox 160GB. Tình trạng: Xóa nhầm Picture trong ổ lưu.

a Bình

Comments

comments