Ngày 19/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chú Cường(0913052139). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Bad ko truy xuất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chú Cường(0913052139). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Bad ko truy xuất dữ liệu.

chú Cường

Comments

comments