Ngày 19/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Quảng(0925024969). Loại thiết bị: Samsung 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Quảng(0925024969). Loại thiết bị: Samsung 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

a Quảng

Comments

comments