Ngày 20 -4-2014 Cứu dữ liệu máy chủ IBM cho Bệnh Viện Đa khoa Thái Bình

Cường Mạnh

Ngày 20 -4-2014 Cứu dữ liệu máy chủ IBM cho Bệnh Viện Đa khoa Thái Bình.

Máy chủ IBM – HDD 146GB Chuẩn SAS lưu toàn bộ thông tin quản lý bện viện và nhân sự.

Do ở xa nên Cuumaytinh chỉ yêu cầu khách hàng chỉ gửi HDD  ( không cần gửi server) Sau 1 ngày làm việc toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi 100%

 

Comments

comments