NGÀY 20-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO A Huy 0916201133 HDD Samsung 3.5 250gb Lỗi không nhận, đã sửa mạch

Cường Mạnh

IMG_20140422_135609

NGÀY 20-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO A Huy 0916201133 HDD Samsung 3.5 250gb Lỗi không nhận, đã sửa mạch
Rate this post

Comments

comments