Ngày 20/07/2014, cứu Dữ liệu thành công cho a Hoàng( 0978361496)_ Hòa Bình. Thiết bị HDD 2.5 320GB. Tình trạng: Gộp ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/07/2014, cứu Dữ liệu thành công cho a Hoàng( 0978361496)_ Hòa Bình. Thiết bị HDD 2.5 320GB. Tình trạng: Gộp ổ.

 

Comments

comments