Ngày 20/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Tuấn(0902121816). Loại thiết bị: WD 80GB. Tình trạng: kẹt cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Tuấn(0902121816). Loại thiết bị: WD 80GB. Tình trạng: kẹt cơ.

kẹt cơ

Ngày 20/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Tuấn(0902121816). Loại thiết bị: WD 80GB. Tình trạng: kẹt cơ.
Rate this post

Comments

comments