Ngày 20/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Hùng (0916061003). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi mất phân vùng

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/4/2015 cứu dữ liệu thành công cho anh Hùng 1 ổ cứng HDD mất dữ liệu trong quá trình cài lại hệ điều hành.

IMG_0141[1]

Comments

comments