Ngày 20/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Hải( 098590649). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop vaio, dung lượng 500GB. Tình trạng: Recovery mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Hải( 098590649). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop vaio, dung lượng 500GB. Tình trạng: Recovery mất dữ liệu.

A Kiên

Comments

comments