Ngày 21/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Linh(01663723265). Loại thiết bị: Toshiba 320GB. Tình trạng: Cài Win mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Linh(01663723265). Loại thiết bị: Toshiba 320GB. Tình trạng: Cài Win mất dữ liệu.

ALinh

Ngày 21/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Linh(01663723265). Loại thiết bị: Toshiba 320GB. Tình trạng: Cài Win mất dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments