Ngày 21/06/2011 Cứu toàn bộ dữ liệu cho Cảnh Sát giao thông TPHCM Ổ cứng súng bắn tốc dộ bị hỏng cơ

Cường Mạnh

Ngày 21/06/2011 Cứu toàn bộ dữ liệu cho Cảnh Sát giao thông TPHCM Ổ cứng súng bắn tốc dộ bị hỏng cơ. Lưu trữ toàn bộ hình ảnh vượt quá tốc độ.

ảnh chụp từ máy bắn tốc độ
ảnh chụp từ máy bắn tốc độ
Ngày 21/06/2011 Cứu toàn bộ dữ liệu cho Cảnh Sát giao thông TPHCM Ổ cứng súng bắn tốc dộ bị hỏng cơ
Rate this post

Comments

comments