Ngày 21/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Phúc (0912363837). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad nặng.

Cường Mạnh

Ngày 21/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Phúc (0912363837). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad nặng.

A. Kiên

Ngày 21/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Phúc (0912363837). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad nặng.
Rate this post

Comments

comments