Ngày 21/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Nga(0912283088). Loại thiết bị: samsaung 3.5 dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc. Dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Nga(0912283088). Loại thiết bị: samsaung 3.5 dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc. Dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.

Chị Nga

Ngày 21/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Nga(0912283088). Loại thiết bị: samsaung 3.5 dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc. Dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.
Rate this post

Comments

comments