Ngày 21/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Tuấn Anh( 0989126270). Loại thiết bị: Hitachi 1TB. Tình trạng: Lỗi Bad không truy suất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Tuấn Anh( 0989126270). Loại thiết bị: Hitachi 1TB. Tình trạng: Lỗi Bad không truy suất dữ liệu.

a. Tuấn Anh

Comments

comments