Ngày 22/07/2014, cứu DL thành công cho a. Cường_ Thái Nguyên( 0167…0236). Loại thiết bị: HDD SamSung 160GB. Tình trạng: không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/07/2014, cứu DL thành công cho a. Cường_ Thái Nguyên( 0167…0236). Loại thiết bị: HDD SamSung 160GB. Tình trạng: không nhận.

20140721_174911

Comments

comments