Ngày 22/07/2014 cứu DL thành công cho a. Dũng( 0915…657). Loại thiết bị : HDD 3.5 SamSung 160Gb. Tình trạng: Kiến bò vào ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/07/2014 cứu DL thành công cho a. Dũng( 0915…657). Loại thiết bị : HDD  3.5SS 160Gb. Tình trạng: Kiến bò vào ổ.

 

20140721_135455

Ngày 22/07/2014 cứu DL thành công cho a. Dũng( 0915…657). Loại thiết bị : HDD 3.5 SamSung 160Gb. Tình trạng: Kiến bò vào ổ.
Rate this post

Comments

comments