Ngày 22/08/2014, cứu DL thành công cho A. Dũng (0985**3285). Loại thiết bị Boox 500GB. Tình trạng: Yêu cầu Foamt

Thu Huong Nguyễn

WP_20140821_004

Ngày 22/08/2014, cứu DL thành công cho A. Dũng (0985**3285). Loại thiết bị Boox 500GB. Tình trạng: Yêu cầu Foamt
Rate this post

Comments

comments