Ngày 22/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Nam (098321834). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Bad sector.

Cường Mạnh

Ngày 22/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Nam (098321834). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Bad sector.

SS160

Ngày 22/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Nam (098321834). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments