Ngày 22/08/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Nam (0905598469). Loại thiết bị: ổ cứng Western 320GB. Tình trạng: Lỗi Head1.

Cường Mạnh

Ngày 22/08/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Nam (0905598469). Loại thiết bị: ổ cứng Western 320GB. Tình trạng: Lỗi Head1.

20140710_134433

Ngày 22/08/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Nam (0905598469). Loại thiết bị: ổ cứng Western 320GB. Tình trạng: Lỗi Head1.
Rate this post

Comments

comments