Cứu thành công dữ liệu máy chủ IBM cho Anh Long 090275843x

Cường Mạnh

Ngày 22/09/2013 Cứu thành công dữ liệu máy chủ IBM X3650 RAID 5 6HDD  SAS Của một tập đoàn lớn Được Gửi ra từ TP HCM.

Sau 2 ngày Làm việc toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi với tỷ lệ Trên 90%. Ngay sau đố Cuumaytinh đã mở cổng FTP để chuyển dữ liệu  vào TPHCM cho anh Long.

Cứu dữ liệu máy chủ IBM X3650 , RAID 5
Cứu dữ liệu máy chủ IBM X3650 , RAID 5
Cứu dữ liệu máy chủ IBM X3650 , RAID 5
Cứu dữ liệu máy chủ IBM X3650 , RAID 5

Comments

comments