Ngày 23/09/2013 Cứu dữ liệu Máy chủ IBM cho Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Yên bái

Cường Mạnh

Nhận được yêu cầu phục hồi dữ liệu từ Sở thông tin và truyền thông tỉnh yên bái server IBM chạy RAID 0 20 ổ cứng bị lỗi. Sau gần 24h xử lý toàn bộ hệ thống đã được phục hồi nguyên trạng:

Cuu-du-lieu-server-ibm_yenbai

Ngày 23/09/2013 Cứu dữ liệu Máy chủ IBM cho Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Yên bái
Rate this post

Comments

comments