Ngày 24/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hưng( khách hàng Nghệ An). Loại thiết bị: WD boox 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hưng( khách hàng Nghệ An). Loại thiết bị: WD boox 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

aHuwng

Comments

comments