Ngày 24/08/2015, cứu dữ liệu cho chị Ly (0986099001). Loại thiết bị: ổ cứng Western 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Cường Mạnh

Ngày 24/08/2015, cứu dữ liệu cho chị Ly (0986099001). Loại thiết bị: ổ cứng Western 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A Hiếu

Ngày 24/08/2015, cứu dữ liệu cho chị Ly (0986099001). Loại thiết bị: ổ cứng Western 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments