Ngày 24/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Hà( 0982102287). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: không nhận+ bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Hà( 0982102287). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: không nhận+ bad.

Chị Hà

Comments

comments