Ngày 24/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Cường(khách lấy ngay từ Hà Giang xuống).Loại thiết bị : wd2500JS, tình trạng : lỗi không nhận

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/4/2015 Anh Cường từ Hà Giang mang tới trung tâm 1 ổ cứng yêu cầu phục hồi dữ liệu trong ổ cứng không nhận.Qua kiểm tra xác định ổ cứng trên bị lỗi mạch và tiến hành sử lý ngay vì khách hàng ở xa yêu cầu lấy ngay.đã phục hồi dữ liệu sau 2 giờ xử lý và tiến hành copy bàn giao dữ liệu cho  anh Cường để kịp về Hà Giang trong ngày.

IMG_0239[1]

Comments

comments