Ngày 25/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho khách hàng ở Nghệ An(0934364777). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho khách hàng ở Nghệ An(0934364777). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Nghệ An

Ngày 25/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho khách hàng ở Nghệ An(0934364777). Loại thiết bị: Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments