Ngày 25/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương Thảo( 0904408890). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 250GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương Thảo( 0904408890). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 250GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

C.Phương Thảo

Ngày 25/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương Thảo( 0904408890). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 250GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments