Ngày 25/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Huyền(0943022635). Loại thiết bị: ổ cứng WD Box, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Huyền(0943022635). Loại thiết bị: ổ cứng WD Box, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad sector.

Huyền

Ngày 25/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Huyền(0943022635). Loại thiết bị: ổ cứng WD Box, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments