Ngày 26/09/2014, cứu DL thành công cho a.Mạnh(0942943330). Loại thiết bị: Tosiba 750GB. Tình trạng: Không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/09/2014, cứu DL thành công cho a.Mạnh(0942943330). Loại thiết bị: Tosiba 750GB. Tình trạng: Không nhận.

Am

Comments

comments