Ngày 26/11/2014, cứu dữ liệu thành công thẻ nhớ Transend 16GB của a. Quân( 0989359636). Tình trạng: Xóa nhầm DL.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/11/2014, cứu dữ liệu thành công thẻ nhớ Transend 16GB của a. Quân( 0989359636). Tình trạng: Xóa nhầm DL.

Thẻ

Ngày 26/11/2014, cứu dữ liệu thành công thẻ nhớ Transend 16GB của a. Quân( 0989359636). Tình trạng: Xóa nhầm DL.
Rate this post

Comments

comments