Ngày 26/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương(097930816). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Đầu đọc lỗi.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương(097930816). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Đầu đọc lỗi.

A.Hip

Comments

comments