Ngày 26/5/2015 cứu dữ liệu thành công cho a.Dũng(0969518548). Loại thiết bị: ổ cứng Western dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/5/2015 khoi phuc du lieu thành công cho a.Dũng(0969518548). Loại thiết bị: ổ cứng Western dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi phân vùng.

A Dũng

Ngày 26/5/2015 cứu dữ liệu thành công cho a.Dũng(0969518548). Loại thiết bị: ổ cứng Western dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi phân vùng.
Rate this post

Comments

comments