Ngày 27/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho anh. Hải( 0943736386). Loại thiết bị: WD Boox 500GB. Tình trạng: Format, đã bị can thiệp. Dữ liệu được xử lý sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho anh. Hải( 0943736386). Loại thiết bị: WD Boox 500GB. Tình trạng: Format, đã bị can thiệp. Dữ liệu được xử lý sau 1 ngày.

A. Hải

Ngày 27/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho anh. Hải( 0943736386). Loại thiết bị: WD Boox 500GB. Tình trạng: Format, đã bị can thiệp. Dữ liệu được xử lý sau 1 ngày.
Rate this post

Comments

comments