Ngày 27/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Đông(098334142). Loại thiết bị: Seagate dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Đông(098334142). Loại thiết bị: Seagate dung lượng 500GB. Tình trạng:Hỏng cơ.

A Đông

Ngày 27/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Đông(098334142). Loại thiết bị: Seagate dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ.
Rate this post

Comments

comments