Ngày 2/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Nghĩa ( 01658322223), . Loại thiết bị: ổ cứng WD 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

11665712_661144307353377_7765185173515935279_n (1)

Ngày 2/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Nghĩa ( 01658322223), . Loại thiết bị: ổ cứng WD 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments