Ngày 27/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thủy(0973300999). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/5/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho chị Thủy(0973300999). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.

Chị Thủy

Ngày 27/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thủy(0973300999). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments